برای تماس با من از راه های زیر در ارتباط باشید

ایمیل

Negar.heidarzade@yahoo.com

تلگرام

@Negar_heidarzade