پشتیبانی سایت

معمولا تصور می شود بعد از طراحی سایت کار تمام می  شود اما همانطور که ادمی نیاز به چک اپ دارد، وبسایت نیز نیاز به تعمیر و نگهداری دارد، نیاز به به روز رسانی، بک اپ گیری دوره ای و تغییرات در طول زمان دارد. 

به همین دلیل هر سایتی حتما به یک پشتیبان نیاز دارد تا سایت حفظ و نگهداری شود. 

امنیت سایت وردپرس

تعرفه های پشتیبانی وبسایت

پلن حرفه ای

ماهانه
1
میلیون تومان
بروزرسانی هسته وردپرس
بروزرسانی قالب
بروزرسانی افزونه ها
بکاپ گیری هفتگی سایت
چک امنیت
بکاپ گیری روزانه دیتابیس
انجام درخواستها یا رفع مشکلات فنی (۳ مورد)

پلن حرفه ای

ماهانه
2.5
میلیون تومان
بروزرسانی هسته وردپرس
بروزرسانی قالب
بروزرسانی افزونه ها
بکاپ گیری هفتگی سایت
چک سرعت و امنیت
بکاپ گیری روزانه دیتابیس
انجام درخواستها یا رفع مشکلات فنی (5 مورد)
وارد کردن اطلاعات محصول 10 عدد

پلن حرفه ای

ماهانه
7
میلیون تومان
بروزرسانی هسته وردپرس
بروزرسانی قالب
بروزرسانی افزونه ها
بکاپ گیری هفتگی سایت
چک امنیت
بکاپ گیری روزانه دیتابیس
انجام درخواستها یا رفع مشکلات فنی (10 مورد)
وارد کردن اطلاعات محصول 25 عدد
تعییرات ظاهری سایت (10 مورد)